Spotkania z doradcą zawodowym są okazją do poszerzenia wiedzy na temat własnych kompetencji w kontekście wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. Pomagają w odkryciu i zaplanowaniu możliwych dróg rozwoju edukacyjno-zawodowego, w tym reorganizacji dotychczas obranej ścieżki kariery. Dzięki nim decyzje odnośnie dalszego kształcenia, wyboru lub zmiany zawodu podejmowane są bardziej efektywnie i satysfakcjonująco.

1. Vincent van Gogh - Portret listonosza Józefa Roulina
2. Rembrandt van Rijn - Lekcja anatomii doktora Tulpa 
3. Edgar Degas - Lekcja tańca

Obrazy pobrane z domeny publicznej.