Nazywam się Michalina Markowicz.
Jestem psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym i trenerem.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię par oraz terapię rodzin. Ponadto udzielam konsultacji dla rodziców, wspieram młodzież i młodych dorosłych doradztwem zawodowym oraz realizuję różnorodne szkolenia i warsztaty.
W zakresie indywidualnego kontaktu z dorosłymi pracuję także on-line poprzez komunikator Skype.

Zajmuję się m.in.:  

 • kryzysami osobistymi, w związkach i rodzinnymi
 • traumą związaną z doświadczeniem przemocy, nadużyć czy zaniedbania
 • utratą bliskiej osoby (także nienarodzonych dzieci), przejściem przez żałobę
 • poprawianiem komunikacji interpersonalnej w relacjach
 • wsparciem w akceptacji swojej tożsamości, orientacji seksualnej
 • lękiem, wahaniami nastroju, depresją
 • nadmierną impulsywnością, wybuchami złości, brakiem kontroli emocji
 • rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych
 • wsparciem w nawiązywaniu i wzmacnianiu satysfakcjonujących relacji
 • wpływem rodzicielstwa na osobiste samopoczucie oraz relacje partnerskie 
 • wsparciem opiekunów w trudnościach wychowawczych 
 • problemami okresu dorastania 
 • wyzwaniami związanymi z wkraczaniem w dorosłość 
 • planowaniem przebiegu kariery, w tym przezwyciężaniem kryzysów zawodowych

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ponadto zrealizowałam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Politechnice Krakowskiej oraz Szkołę Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER w Krakowie. Odbyłam również staż na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie i w Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Pracuję jako psycholog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego i prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Szczególnie jest mi bliskie podejście systemowe, które pozwala na zrozumienie problemów klienta w kontekście historii jego rodziny oraz relacji, które łączą go z bliskimi. W mojej praktyce uwzględniam i integruję także inne podejścia terapeutyczne, w  szczególności psychodynamiczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Mój profil na portalu znanylekarz.pl