Psychoterapia indywidualna to szczególne spotkania dwojga ludzi, w których można doświadczyć pełni uwagi, akceptacji i wsparcia w przezwyciężaniu kryzysów i dążeniu do upragnionych celów życiowych. Cotygodniowe rozmowy na istotne dla klienta tematy oraz relacja z psychoterapeutą stają się podstawą do lepszego samopoznania i samorozwoju, umożliwiając wprowadzenie trwałych zmian w myśleniu i zachowaniu, przynosząc ulgę w cierpieniu.

Psychoterapię indywidualną proponuję zarówno tradycyjnie - na osobistym spotkaniu, jak i zdalnie - on-line przez komunikator Skype.

1. Edvard Munch - Krzyk
2. Vincent Van Gogh - Stary człowiek w smutku
3. Władysław Podkowiński - Szał uniesień

Obrazy pobrane z domeny publicznej.