Psychoterapia rodzin ukierunkowana jest na lepsze zrozumienie wzajemnych relacji i zależności panujących w rodzinie i to właśnie w obrębie nich psychoterapeuta poszukuje trudności i rozwiązań, a nie wskazuje „winnych”. Klientem jest cała rodzina, a nie tylko jeden z jej członków przyprowadzony przez pozostałych do psychoterapeuty. Każdemu zapewniona zostaje bezpieczna przestrzeń i równorzędne traktowanie, gdyż każdy domownik wpływa na siebie i kształtuje wzajemne relacje.

1. Vincent van Gogh - Jedzący kartofle  
2. Gustav Klimt - Rodzina
3. Edouard Manet - Rodzina Monet w ogrodzie

Obrazy pobrane z domeny publicznej.