Konsultacje rodzicielskie są szczególnego rodzaju poradnictwem psychologicznym, mogą zostać później przekształcone w psychoterapię, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Jest to przestrzeń, aby we współudziale psychoterapeuty przyjrzeć się i omówić wszelkie wątpliwości i trudności związane z przyszłym, obecnym lub straconym rodzicielstwem oraz otrzymać wsparcie. Często jest to około 3-5 wizyt.

1. Jan van Eyck - Portret małżonków Arnolfinich 
2. William Henry Midwood - Come to Daddy
3. Stanisław Wyspiański - Macierzyństwo

Obrazy pobrane z domeny publicznej.